กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


ปรับปรุงเมื่อ : 26 June, 2017 12:46
 
::: หน้าหลัก :::

บุคลากร
  งานส่งเสริมคุณภาพ กศ.
  งานส่งเสริทสวัสดิการฯ
    และกองทุนฯ
  งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
  งานธุรการ
  วิทยากรประสานงาน ลส.ชบ.
แผนงาน/โครงการ
ทุนการศึกษา
  ทุนมูลนิธิ BigC
  ความช่วยเหลือ "สึนามิ"
   

ต้นไม้ ดอกไม้มงคล
ต้นไม้/ดอกไม้ประจำชาต
ต้นไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก
ดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก
ไม้มงคลประจำราศีเกิด
ไม้มงคลประจำวันเกิด
อุทยานดอกไม

ข้อมูลการรับนักเรียน 2551
สัดส่วน/เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
     ที่รับนักเรียน ม.1 ปี 2556
ประกาศการให้ผู้ปกครองส่งเด็กฯ      เข้าเรียน ปีการศึกษา 2558
ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษา
     ต่อฯ ปีการศึกษา 2558


หนังสือแจ้งโรงเรียน
โครงการประกวดโรงเรียน
    และนักเรียนดีเด่นฯ


แบบกรอกข้อมูล


โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1  ปพ,3 (2557)
    รอง ผอ.นิวัตร เฉลิมภักตร์
โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1:ป
    และเอกสารการประชุม(แก้ไขใหม่)
แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน     (ฉบับใหม่)
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
   การเรียนรู้ หลักสูตรฯ 2551
ระเบียนแสดงผลการเรียน 2551
โปรแกรมพิมพ์ ปพ. ของนายวาทสิน     ลิ้มศักดา
โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1,3 ของ
    นายสุริยันต์  แก้วชนะ
    ปพ.1:ป
    ปพ.1:บ
    คำอธิบายการใช้โปรแกรม
มีปัญหาเกี่ยวกับแบบ ปพ.ต่าง ๆ


หนังสือแจ้งประกาศผลการคัดเลือก
รางวัลพระราชทาน ปศ.2556
รางวัลชมเชยฯ ปศ.2556


ประกาศผลรางวัลพระราชทาน
    ปี 2555

ประกาศผลรางวัลชมเชยรางวัล
    พระราชทาน ปี 2555


คู่มือระเบียบแถวลูกเสือ
VDO ระเบียบแถวลูกเสือ
เพลงเกี่ยวกับลูกเสือทั้งหมด

 ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
       มีนาคม 2549
       เมษายน 2549
       พฤษภาคม 2549
       มิถุนายน 2549

SEARCH ENGINE
   Google Yahoo
   Sanook Nectec
   Thaiseek  

 Webboard สพท.พล.1
       ถาม - ตอบ ทั่วไป
       ถาม - ตอบ วิชาการ
       กระดาน ย้ายสับเปลี่ยน


ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
::: ภาพกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ :::


::: การขับเคลื่อน "เราจะสร้างเด็กดี และเด็กเก่ง สู่สังคมไทยและสังคมโลก" สพป.พิษณุโลก เขต 1 :::


::: การขับเคลื่อน "การดำเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ" สพป.พิษณุโลก เขต 1 :::


 
 
 
 
PPT บรรยายอาจารย์พัชรินทร์ รัตนวงษ์

มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา

 

การดำเนินงานสภานักเรียน
 

การสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
 

ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7
     หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
     กำหนดการออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษาฯ
     หนังสือเชิญประชุม 29 ธันวาคม2558
       สพป.
       สพม.
 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558

 
 
***ภาพอาจจะไม่คมชัดเนื่องจากการบีบอัดข้อมูลย***


 
  สำมะโนประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2537-2555
          อำเภอบางระกำ
 ต้องการไฟล์พร้อมเลข 13 หลัก ติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
  สำมะโนนักเรียนวัยการศึกษาภาคบังคับอายุ 3-17 ปี
                อำเภอบางระกำ
  จำนวนประชากรอายุ 0-20 ปี   แยกตามตำบลและอำเภอ
 
 (กรุณา Refresh หรือกด F5 ด้วยค่ะ)
  
<<ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน>>
<<ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา>>

นายวสันต์ ศรีประดู่
รองผู้อำนวยการ สพป.พล.1นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน  
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 เว็บไซต์หน่วยงานสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดพิษณุโลก
กองทัพภาค ที่ 3
เทศบาลนครพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัด
สนง.ททท.ภาคเหนือ เขต 3
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.คลังจังหวัด
สนง.ขนส่งจังหวัด
สนง.ประกันภัยจังหวัด
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลพุทธชินราช
ว.พยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
ว.สาธารณสุขสิรินธร

เว็บไซต์วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
ม.ราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก
ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม
ม.ราชภัฎสวนดิสิต พิษณุโลก
สนง.อาชีวศึกษาจังหวัด
ว.เทคนิคพิษณุโลก
ว.เทคนิคสองแคว
ว.อาชีวศึกษาพิษณุโลก
ว.พณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ว.สารพัดช่างพิษณุโลก
ว.การอาชีพนครไทย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Tel/Fax 0 5524 4633-4 ต่อ 109
E-mail : edpl01_p@hotmail.com
Settings Screen Area 1024 x 768 : Text Size Medium